HIDE

Tin tức

tìm kiếm tin tức

Biên bản, nghị quyết HĐQT và thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

22 - 02 - 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Ngày 22/02/2024 Hội đồng quản trị công ty đã họp và thống nhất thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây Biên bản họp và nghị quyết HĐQT Thông báo chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

25 - 05 - 2021
Ngày 24/5/2021 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7 có sát nhập Công ty TNHH xi măng và xây dựng Sài Sơn II (MST: 0103834818). Chi tiết quý cổ đông xem tại đây.

Thư viên hình ảnh

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo