HIDE

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông về việc công ty đã ký hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022. Thông tin công ty kiểm toán quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất