HIDE

BIÊN BẢN HĐQT HỌP THÔNG QUA VIỆC ÔNG LÊ MẠNH BÌNH XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi quý cổ đông

Ngày 16/11/2022 Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã tổ chức họp về việc ông Lê Mạnh Bình – Phó giám đốc công ty xin nghỉ việc lý do sức khỏe. Sau khi họp các thành viên HĐQT đã thống nhất đồng ý cho ông Lê Mạnh Bình nghỉ việc theo đơn. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

12 - 01 - 2023
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn trân trọng thông báo tới quý cổ đông về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoàn thành ngày 12/01/2023. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty cổ phần xi măng ... [Đọc tiếp]