HIDE

BIÊN BẢN HĐQT HỌP THÔNG QUA VIỆC ÔNG LÊ MẠNH BÌNH XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi quý cổ đông

Ngày 16/11/2022 Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã tổ chức họp về việc ông Lê Mạnh Bình – Phó giám đốc công ty xin nghỉ việc lý do sức khỏe. Sau khi họp các thành viên HĐQT đã thống nhất đồng ý cho ông Lê Mạnh Bình nghỉ việc theo đơn. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2023

20 - 10 - 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính Quý 3/2023. chi tiết quý cổ đông xem thông tin dưới đây: Báo cáo tài chính Q3/2023 Giấy ủy quyền ký BCTC