HIDE

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 31/3/2023 HĐQT công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã tổ chức họp thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất