HIDE

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 31/3/2023 HĐQT công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã tổ chức họp thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2023

20 - 10 - 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính Quý 3/2023. chi tiết quý cổ đông xem thông tin dưới đây: Báo cáo tài chính Q3/2023 Giấy ủy quyền ký BCTC