HIDE

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 – SAU KIỂM TOÁN

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

25 - 05 - 2021
Ngày 24/5/2021 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7 có sát nhập Công ty TNHH xi măng và xây dựng Sài Sơn II (MST: 0103834818). Chi tiết quý cổ đông xem tại đây.