HIDE

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: Các cổ đông

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn kính gửi quý cổ đông thư mời và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Chi tiết quý cổ đông xem và tải tài liệu tại đây

Kính mời quý cổ đông bố trí thời gian để đến dự họp đông đủ

Trân trọng cảm ơn!

Tin tức mới nhất

BIÊN BẢN HỌP HĐQT BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

01 - 04 - 2021
Ngày 31/3/2021 HĐQT công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã họp và bổ nhiệm ông Lê Mạnh Bình giữ chức vụ Phó giám đốc công ty từ 01/4/2021 đến 30/4/2022 Thông tin chi tiết quý cổ đông xem tại đây: Người được bổ nhiệm: ông Lê Mạnh Bình Sinh ngày 03/06/1964 Địa chỉ ... [Đọc tiếp]