HIDE

THÔNG BÁO TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới quý cổ đông thông báo tỷ lệ sử hữu nước ngoài tối đa của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2023

20 - 10 - 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính Quý 3/2023. chi tiết quý cổ đông xem thông tin dưới đây: Báo cáo tài chính Q3/2023 Giấy ủy quyền ký BCTC