HIDE

THÔNG BÁO TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới quý cổ đông thông báo tỷ lệ sử hữu nước ngoài tối đa của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

12 - 01 - 2023
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn trân trọng thông báo tới quý cổ đông về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoàn thành ngày 12/01/2023. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty cổ phần xi măng ... [Đọc tiếp]