HIDE

THÔNG BÁO SỞ HỮU 100% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG SÀI SƠN II

Kính gửi quý cổ đông

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn chính thức sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty cổ phần xi măng và xây dựng sài sơn II và Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Sài Sơn II đã thay đổi ĐKKD để trở thành công ty TNHH xi măng và xây dựng sài sơn II từ ngày 26/02/2021

Đăng ký kinh doanh quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

25 - 05 - 2021
Ngày 24/5/2021 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7 có sát nhập Công ty TNHH xi măng và xây dựng Sài Sơn II (MST: 0103834818). Chi tiết quý cổ đông xem tại đây.