HIDE

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐẠI HĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng thường niên năm 2019. chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

07 - 08 - 2019
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã thay đổi đăng ký kinh doanh lần 6 ngày 05/8/2019 nâng vốn điều lệ công ty từ 195.160.000.000 đồng lên 378.390.000.000 đồng. Công ty gửi quý cổ đông tham khảo tại đây