HIDE

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024

Ngày 10/6/2024 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024 với công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA). Chi tiết thông tin quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

28 - 03 - 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2023. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây. Báo cáo tài chính kiểm toán Báo cáo thường niên