HIDE

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

Ngày 04/11/2020 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã nhận được văn bản đăng ký mua 5.000.000 cổ phần SCJ của ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty. Thời gian mua từ 12/11/2020 đến 11/12/2020. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Ngày 04/11/2020 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã nhận được văn bản đăng ký bán  797.200 cổ phần SCJ của ông Phạm Tiến Hiếu – Chức vụ: Người công bố thông tin. Thời gian bán từ 12/11/2020 đến 11/12/2020. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

 

Tin tức mới nhất

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

25 - 05 - 2021
Ngày 24/5/2021 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7 có sát nhập Công ty TNHH xi măng và xây dựng Sài Sơn II (MST: 0103834818). Chi tiết quý cổ đông xem tại đây.