HIDE

QUYẾT ĐỊNH HNX CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Kính gửi: Quý cổ đông

Ngày 16/02/2023 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn (mã cổ phiếu SCJ) được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất