HIDE

ÔNG NGUYỄN SỸ TIỆP ĐĂNG KÝ MUA 6.000.000 CỔ PHẦN SCJ 2019

Ngày 19/01/2019 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Theo nội dung thông báo ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tịch HĐQT công ty đăng ký mua 6.000.000 cổ phiếu SCJ để nâng tổng số cổ phiếu sở hữu là 66,52%. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây.

Thông báo mua cổ phiếu

Tin tức mới nhất

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

07 - 08 - 2019
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã thay đổi đăng ký kinh doanh lần 6 ngày 05/8/2019 nâng vốn điều lệ công ty từ 195.160.000.000 đồng lên 378.390.000.000 đồng. Công ty gửi quý cổ đông tham khảo tại đây