HIDE

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD SAU KHI TĂNG VỐN

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới quý cổ đông nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi điều lệ sau khi tăng vốn. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

28 - 03 - 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2023. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây. Báo cáo tài chính kiểm toán Báo cáo thường niên