HIDE

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD SAU KHI TĂNG VỐN

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới quý cổ đông nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi điều lệ sau khi tăng vốn. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất