HIDE

NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ THÔNG BÁO CHỐT QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn trân trọng gửi tới quý cổ đông nghị quyết HĐQT và lịch ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây

  1. Biên bản và nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. Lịch chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022
Tin tức mới nhất

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022

22 - 06 - 2022
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông về việc công ty đã ký hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022. Thông tin công ty kiểm toán quý cổ đông xem tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2022

20 - 04 - 2022
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn kính gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính quý 1-2022. chi tiết quý cổ đông xem xét tại đây