HIDE

NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ THÔNG BÁO CHỐT QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn trân trọng gửi tới quý cổ đông nghị quyết HĐQT và lịch ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây

  1. Biên bản và nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. Lịch chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022
Tin tức mới nhất