HIDE

NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ THÔNG BÁO CHỐT QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn trân trọng gửi tới quý cổ đông nghị quyết HĐQT và lịch ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây

  1. Nghị quyết HĐQT
  2. Thông báo ngày chốt quyền
Tin tức mới nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

12 - 01 - 2023
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn trân trọng thông báo tới quý cổ đông về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoàn thành ngày 12/01/2023. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty cổ phần xi măng ... [Đọc tiếp]