HIDE

NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ THÔNG BÁO CHỐT QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn trân trọng gửi tới quý cổ đông nghị quyết HĐQT và lịch ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây

  1. Nghị quyết HĐQT về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 
  2. Lịch chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông
Tin tức mới nhất

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

25 - 05 - 2021
Ngày 24/5/2021 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7 có sát nhập Công ty TNHH xi măng và xây dựng Sài Sơn II (MST: 0103834818). Chi tiết quý cổ đông xem tại đây.