HIDE

NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ THÔNG BÁO CHỐT QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn trân trọng gửi tới quý cổ đông nghị quyết HĐQT và lịch ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây

  1. Nghị quyết HĐQT về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 
  2. Lịch chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông
Tin tức mới nhất

THÔNG BÁO SỰ CỐ HACKER TẤN CÔNG

13 - 10 - 2021
Kính gửi quý cổ đông SCJ. Do sự cố ngoài ý muốn, chiều ngày 9/10/2021 hệ thống máy chủ lưu trữ tài liệu của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã bị hacker xâm nhập và mã hóa toàn bộ dữ liệu kế toán. Hiện tại ban giám đốc công ty đã tìm ... [Đọc tiếp]