HIDE

ĐƠN XIN CHẤP DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA ÔNG LÊ MẠNH BÌNH – CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Kính gửi: Các Quý cổ đông

Ngày 15 tháng 11 năm 2022 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn nhận được đơn xin chấp rứt hợp đồng lao động của ông Lê Mạnh Bình – Chức danh: Phó Giám đốc công ty vì lý do sức khỏe. Chi tiết đơn xin chấm rứt hợp đồng lao động quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

12 - 01 - 2023
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn trân trọng thông báo tới quý cổ đông về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoàn thành ngày 12/01/2023. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty cổ phần xi măng ... [Đọc tiếp]