HIDE

CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BCTC NĂM 2021

Ngày 30/6/2021 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã ký hợp đồng kiểm toán soát xét BCTC  năm 2021 số hợp đồng 063001/2021/HĐKT-iCPA với công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế. chi tiết thông tin quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022

22 - 06 - 2022
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông về việc công ty đã ký hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022. Thông tin công ty kiểm toán quý cổ đông xem tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2022

20 - 04 - 2022
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn kính gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính quý 1-2022. chi tiết quý cổ đông xem xét tại đây