HIDE

CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BCTC NĂM 2021

Ngày 30/6/2021 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã ký hợp đồng kiểm toán soát xét BCTC  năm 2021 số hợp đồng 063001/2021/HĐKT-iCPA với công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế. chi tiết thông tin quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất