HIDE

CÔNG BỐ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN SOÁT XÉT BCTC BÁN NIÊN VÀ BCTC NĂM 2020

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông thông báo đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Chi tiết quý cổ đông xem Tại Đây

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2020

20 - 04 - 2020
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi quý cổ đông báo cáo tài chính quý 1/2020. chi tiết quý cổ đông xem tại đây Báo cáo tài chính Q1/2020 Giải trình LN Q1/2020 cao hơn Q1/2019