HIDE

CHẤP THUẬN UBCK NHÀ NƯỚC CHO SCJ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Ngày 6/01/2023 Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có văn bản số 70/UBCK-QLCB gửi công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Cùng ngày ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tịch HĐQT công ty đã có văn bản gửi UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Chi tiết quý cổ đông xem các nội dung văn bản dưới đây:

  1. Chấp thuận UBCKNN cho SCJ tăng vốn điều lệ
  2. Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Tin tức mới nhất