HIDE

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ THÔNG BÁO NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯƠNG NĂM 2020

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn thông báo tới quý cổ đông các nội dung sau:

  1. Ngày 12/11/2020 HĐQT công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã họp và ra nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

2. Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn thông báo tới quý cổ đông về ngày chốt quyền cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn trân trọng thông báo tới quý cổ đông.

Tin tức mới nhất

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

25 - 05 - 2021
Ngày 24/5/2021 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7 có sát nhập Công ty TNHH xi măng và xây dựng Sài Sơn II (MST: 0103834818). Chi tiết quý cổ đông xem tại đây.