HIDE

BIÊN BẢN HỌP HĐQT BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

Ngày 31/3/2021 HĐQT công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã họp và bổ nhiệm ông Lê Mạnh Bình giữ chức vụ Phó giám đốc công ty từ 01/4/2021 đến 30/4/2022

Thông tin chi tiết quý cổ đông xem tại đây:

Người được bổ nhiệm: ông Lê Mạnh Bình

Sinh ngày 03/06/1964

Địa chỉ thường trú: Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh

Tin tức mới nhất

Biên bản, nghị quyết HĐQT và thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

22 - 02 - 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Ngày 22/02/2024 Hội đồng quản trị công ty đã họp và thống nhất thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây Biên bản họp và nghị quyết HĐQT Thông báo chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2023

30 - 01 - 2024
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi quý cổ đông báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Báo cáo tài chính Quý 4/2023

20 - 01 - 2024
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính Quý 4/2023. chi tiết quý cổ đông xem thông tin dưới đây: Báo cáo tài chính Q4/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2023

20 - 10 - 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính Quý 3/2023. chi tiết quý cổ đông xem thông tin dưới đây: Báo cáo tài chính Q3/2023 Giấy ủy quyền ký BCTC