HIDE

BIÊN BẢN HỌP HĐQT BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

Ngày 31/3/2021 HĐQT công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã họp và bổ nhiệm ông Lê Mạnh Bình giữ chức vụ Phó giám đốc công ty từ 01/4/2021 đến 30/4/2022

Thông tin chi tiết quý cổ đông xem tại đây:

Người được bổ nhiệm: ông Lê Mạnh Bình

Sinh ngày 03/06/1964

Địa chỉ thường trú: Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh

Tin tức mới nhất