HIDE

BIÊN BẢN HỌP HĐQT BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

Ngày 31/3/2021 HĐQT công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã họp và bổ nhiệm ông Lê Mạnh Bình giữ chức vụ Phó giám đốc công ty từ 01/4/2021 đến 30/4/2022

Thông tin chi tiết quý cổ đông xem tại đây:

Người được bổ nhiệm: ông Lê Mạnh Bình

Sinh ngày 03/06/1964

Địa chỉ thường trú: Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh

Tin tức mới nhất

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022

22 - 06 - 2022
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông về việc công ty đã ký hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022. Thông tin công ty kiểm toán quý cổ đông xem tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2022

20 - 04 - 2022
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn kính gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính quý 1-2022. chi tiết quý cổ đông xem xét tại đây