HIDE

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 – Báo cáo quản trị năm 2021 – Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính quý 4-2021, danh dách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn, Báo cáo quản trị công ty năm 2021. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây.

  1. Báo cáo tài chính Q4-2021
  2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
  3. Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 2021
Tin tức mới nhất

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022

22 - 06 - 2022
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông về việc công ty đã ký hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022. Thông tin công ty kiểm toán quý cổ đông xem tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2022

20 - 04 - 2022
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn kính gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính quý 1-2022. chi tiết quý cổ đông xem xét tại đây