HIDE

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2022

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính quý II/2022. Chi tiết quý công ty xem tại đây

Tin tức mới nhất

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022

22 - 06 - 2022
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông về việc công ty đã ký hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022. Thông tin công ty kiểm toán quý cổ đông xem tại đây