HIDE

Báo cáo tài chính kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2023- CTCP xi măng Sài Sơn

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn kính gửi tới quí cổ đông báo cáo kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2023. Mời quí cổ đông xem chi tiết tại đây

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2023

20 - 10 - 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính Quý 3/2023. chi tiết quý cổ đông xem thông tin dưới đây: Báo cáo tài chính Q3/2023 Giấy ủy quyền ký BCTC