HIDE

Báo cáo tài chính kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2023- CTCP xi măng Sài Sơn

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn kính gửi tới quí cổ đông báo cáo kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2023. Mời quí cổ đông xem chi tiết tại đây

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

28 - 03 - 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2023. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây. Báo cáo tài chính kiểm toán Báo cáo thường niên