HIDE

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn kính gửi quý cổ đông BCTC kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây.

Tin tức mới nhất

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022

22 - 06 - 2022
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông về việc công ty đã ký hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022. Thông tin công ty kiểm toán quý cổ đông xem tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2022

20 - 04 - 2022
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn kính gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính quý 1-2022. chi tiết quý cổ đông xem xét tại đây