HIDE

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông BCTC bán niên đã được soát xét bởi công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA). Chi tiết nội dung báo cáo kiểm toán quý cổ đông xem dưới đây:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2020

Tin tức mới nhất