HIDE

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN ĐÃ SOÁT XÉT

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông BCTC bán niên đã có soát xét của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

07 - 08 - 2019
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã thay đổi đăng ký kinh doanh lần 6 ngày 05/8/2019 nâng vốn điều lệ công ty từ 195.160.000.000 đồng lên 378.390.000.000 đồng. Công ty gửi quý cổ đông tham khảo tại đây