HIDE

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN ĐÃ SOÁT XÉT

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông BCTC bán niên đã có soát xét của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2020

20 - 04 - 2020
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi quý cổ đông báo cáo tài chính quý 1/2020. chi tiết quý cổ đông xem tại đây Báo cáo tài chính Q1/2020 Giải trình LN Q1/2020 cao hơn Q1/2019