HIDE

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn trân trọng thông báo tới quý cổ đông về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoàn thành ngày 12/01/2023. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây:

  1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn
  2. Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
  3. Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
Tin tức mới nhất