HIDE

BÁO CÁO BÁN NIÊN VÀ BÁO CÁO CỔ ĐÔNG LỚN

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới Quý cổ đông báo cáo bán niên và danh sách cổ đông lớn. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây

  1. Báo cáo bán niên
  2. Danh sách cổ đông lớn
Tin tức mới nhất

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2020

20 - 04 - 2020
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi quý cổ đông báo cáo tài chính quý 1/2020. chi tiết quý cổ đông xem tại đây Báo cáo tài chính Q1/2020 Giải trình LN Q1/2020 cao hơn Q1/2019