HIDE

BÀ NGUYỄN NGỌC NA BÁN THÀNH CÔNG CỔ PHẦN SCJ

Ngày 19/02/2019 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ của Công ty là Bà Nguyễn Ngọc Na- Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Theo nội dung thông báo Bà Nguyễn Ngọc Na- Trưởng ban kiểm soát công ty đã bán thành công 800.000 cổ phần SCJ. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây.

Thông báo kết quả giao dịch SCJ của Nguyễn Ngọc Na

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT

15 - 08 - 2020
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông BCTC bán niên đã được soát xét bởi công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA). Chi tiết nội dung báo cáo kiểm toán quý cổ đông xem dưới đây: BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2020

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 2020

24 - 07 - 2020
Kính gửi các quý cổ đông: – Ngày 24/7/2020 công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã ký thanh lý hợp đồng soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC theo hợp đồng số 220620.002/HĐTC.KT5. Lý do thanh lý: Do Công ty TNHH ... [Đọc tiếp]