HIDE

BÀ NGUYỄN NGỌC NA BÁN THÀNH CÔNG CỔ PHẦN SCJ

Ngày 19/02/2019 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ của Công ty là Bà Nguyễn Ngọc Na- Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Theo nội dung thông báo Bà Nguyễn Ngọc Na- Trưởng ban kiểm soát công ty đã bán thành công 800.000 cổ phần SCJ. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây.

Thông báo kết quả giao dịch SCJ của Nguyễn Ngọc Na

Tin tức mới nhất

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

07 - 08 - 2019
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã thay đổi đăng ký kinh doanh lần 6 ngày 05/8/2019 nâng vốn điều lệ công ty từ 195.160.000.000 đồng lên 378.390.000.000 đồng. Công ty gửi quý cổ đông tham khảo tại đây