HIDE

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY SÀI SƠN

Ngày 12/03/2020 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp và ấn định thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Do đó thời gian dự kiến họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2020 và thời gian chốt quyền dự đại hội đồng cổ đông là ngày 08/4/2020.
Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT

15 - 08 - 2020
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông BCTC bán niên đã được soát xét bởi công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA). Chi tiết nội dung báo cáo kiểm toán quý cổ đông xem dưới đây: BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2020

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 2020

24 - 07 - 2020
Kính gửi các quý cổ đông: – Ngày 24/7/2020 công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã ký thanh lý hợp đồng soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC theo hợp đồng số 220620.002/HĐTC.KT5. Lý do thanh lý: Do Công ty TNHH ... [Đọc tiếp]