English
 


Lượt truy cập
01507761
THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2019

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới quý cổ đông thư mời và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây

1. Thư mời

2. Tài liệu

- Tài liệu P1

- Tài liệu P2

- Tài liệu P3

- Tài liệu P4

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs