English
 


Lượt truy cập
01507762
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 SAU KIỂM TOÁN

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây

1. Báo cáo tài chính 2018 - phần 1

2. Báo cáo tài chính 2018 - phần 2

3. Báo cáo tài chính 2018 - phần 3

4. Báo cáo tài chính 2018 - phần 4

5. Giải trình các vấn đề liên quan đến BCTC 2018

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs