English
 


Lượt truy cập
01500875
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Ngày 12/10/2018 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Các nội dung cuộc họp và nghị quyết đại hội mời quý cổ đông xem chi tiết tại đây:

Biên bản cuộc họp và nghị quyết

Người công bố TT: Phạm Tiến Hiếu

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs