English
 


Lượt truy cập
01389580
NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam đã có thông báo số 543/TB-VSD ngày 10 tháng 03 năm 2015. Theo đó ngày đăng ký cuối cùng mã chứng khoán SCJ chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 23/03/2015

Thông tin chi tiết các nhà đầu tư tham khảo tại đây 

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs