English
 


Lượt truy cập
01389579
SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

Sáng nay 01/07/2011 Tại cuộc họp giao ban công ty. Giám đốc công ty đã thông báo kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại công ty 6 tháng đầu năm 2011. Theo đó mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ của ngành xi măng nói chung và xi măng Sài sơn nói riêng tuy nhiên toàn công ty đã sản xuất và tiêu thụ với các kết quả như sau:

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 6 tháng Kế hoạch 6  tháng Tỷ lệ hoàn thành
Sản xuất Tấn 171.975,70 180.626,00 0,95
Tiêu thụ Tấn 153.029,97 180.626,00 0,85
Thu tiền Tr đồng 150.742,56 146.967,00 1,03

 

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs