English
 


Lượt truy cập
01494286
THAY ĐỔI NHÂN SỰ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn thông báo:

1. Ông Nguyễn Hoàng Quyền thôi giữ chức Thành viên HĐQT, đại diện cho phần vốn góp nhà nước tại Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin từ ngày 09/10/2017. Lý do từ nhiệm: SCIC đã thoái hết vốn tại Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Chi tiết xem tại đây

2. Bà Hoàng Thị Thúy - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin từ nhiệm từ ngày 09/10/2017. Lý do sức khỏe không đảm bảo công việc. Chi tiết xem tại đây

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs