English
 


Lượt truy cập
01507781
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2017

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn kính gửi quý cổ đông báo cáo tài chính bán niên 2017.

Chi tiết quý cổ đông tham khảo dưới đây

Báo cáo tài chính - Phần 1

Báo cáo tài chính - Phần 2

Báo cáo tài chính - Phần 3

Giải trình chênh lêch BCTC sau kiểm toán và BCTC công ty tự lập

Giải chình LNST lỗ và chênh lệch trên 10% so cùng kỳ năm trước

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs