English
 


Lượt truy cập
01507793
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Ngày 30/6/2017 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Chi tiết biên bản họp và nghị quyết đại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quý cổ đông tham khảo dưới đây.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

 

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs