English
 


Lượt truy cập
01507763
NGHỊ QUYẾT HĐQT TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông nghị quyết hội đồng quản trị về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây.

 

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs