English
 


Lượt truy cập
01394929
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2016

Ngày 31/08/2016 tại hội trường công ty cổ phần xi măng Sài Sơn tại thôn Nam Sơn xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016. Kính gửi quý cổ đông  nghị quyết cuộc họp:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2016.

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs