English
 


Lượt truy cập
01383688
Báo cáo kiểm toán bán niên 2016

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn kính gửi tới Quý cổ đông bộ BCTC bán niên năm 2016.

Quý cổ đông xem chi tiết các file đính kèm dưới đây:

1. Nội dung BCTC kiểm toán bán niên 2016.

-  Bộ BCTC bán niên 2016 - Phần 1

-. Bộ BCTC bán niên 2016 - Phần 2

-. Bộ BCTC bán niên 2016 - Phần 3

-. Bộ BCTC bán niên 2016 - Phần 4

2. Giải trình chênh lệch báo cáo kiểm toán và BCTC công ty tự lập.

3. Giải trình các ý kiến ngoại trừ và chú ý của kiểm toán.

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs