English
 


Lượt truy cập
01383668
NGHỊ QUYẾT HĐQT TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2016

Ngày 27/07/2016 Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã lấy ý kiến HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016. Chi tiết nội dung quý cổ đông xem chi tiết nộ dung nghị quyết HĐQT dưới đây.

Nội dung nghị quyết HĐQT.  

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs