English
 


Lượt truy cập
01489161
Các thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Sài Sơn xin từ nhiệm

Ngày 25/02/2016 VP Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã nhận được đơn xin từ nhiệm của các ông (bà) sau:

1. Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Bổng - Chủ tịch HĐQT

2. Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Chí Long - ủy viên HĐQT

3. Đơn xin từ nhiệm của ông Vương Văn Long - ủy viên HĐQT

4. Đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Phú Hùng - Trưởng ban kiểm soát

5. Đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Khắc Thưởng - ủy viên ban kiểm soát

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs