English
 


Lượt truy cập
01477280
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Ngày 26/02/2016 Công ty cổ phần xi măng Sài sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016. Công ty chúng tôi xin gửi đến các cổ đông và các nhà đầu tư tài liệu chuẩn bị cho Đại hội. Các nhà đầu tư và cổ đông có thể tải tài liệu của Đại hội

1. Giấy mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường

2. Chương trình Đại hội

3. Quy chế tổ chức Đại hội4. Tờ trình chuyển trụ sở chính công ty

5. Tờ trình đóng mã số thuế nhà máy xi măng Nam Sơn

6. Tờ trình thay đổi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên

7. Đề án nhân sự

8. Danh sách trích ngang nhân sự

Lý lịch trích ngang của thành viên HĐQT      

       + Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Sỹ Tiệp

       + Sơ yếu lý lịch ông Vương Đức Nhật

       + Sơ yếu lý lịch ông Lê Đức Huy

       + Sơ yếu lý lịch bà Nguyễn Thu Hằng

       + Sơ yếu lý lịch bà Nguyễn Hồng Nhung

Lý lịch trích ngang của thành viên Ban kiểm soát

       + Sơ yếu lý lịch bà Nguyễn Ngọc Na

       + Sơ yếu lý lịch bà Hoàng Thị Thúy

       + Sơ yếu lý lịch bà Nguyễn Thị Lương

9. Quy chế bầu cử

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs