English
 


Lượt truy cập
01477273
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016
Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn gửi Quý cổ đông lời chào trân trọng nhất. Ngày 02/02/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-XMSS-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016. Thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội và mẫu giấy xác nhận hoặc Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Quý cổ đông tham khảo tại đây
Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs