English
 


Lượt truy cập
01494270
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn ra nghị quyết số 369/NQ-HĐQT ngày 25/12/2015 về việc triệu tập đại hội cổ đông bất thường về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi nhân sự chủ chốt và quyết định giá bán tài sản cố định trên đất, kế thừa quyền sử dụng đất, đồng sở hữu thương hiệu xi măng Sài Sơn cho công ty Cổ phần Sài Sơn. Quý độc giả có thể xem nội dung chi tiết của Nghị quyết tại đây
Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs