HIDE

KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHẦN SCJ CỦA ÔNG NGUYỄN SỸ TIỆP 2019

Ngày 19/02/2019 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ của Công ty là Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Theo nội dung thông báo ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tịch HĐQT công ty đã mua 5.010.625 cổ phần SCJ nâng tổng số cổ phần sở hữu lên 24.180.951 CP chiếm 63,9%. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây.

Thông báo kết quả giao dịch SCJ của ông Nguyễn Sỹ Tiệp

Tin tức mới nhất

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

07 - 08 - 2019
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã thay đổi đăng ký kinh doanh lần 6 ngày 05/8/2019 nâng vốn điều lệ công ty từ 195.160.000.000 đồng lên 378.390.000.000 đồng. Công ty gửi quý cổ đông tham khảo tại đây